دربـــاره

ایده راه اندازی کسب و کاری در حوزه تجارت الترونیک با ویژگی های منحصر به فرد از حدود سال 1396 در اذهان و افکار جوانی جویای نامی به نام حمیدرضا طیبی شکل گرفت . پس از تلاش های فراوان وی توانست شرکت فراسوتجارت ایلیا را بنیان نهاده و ایده منتورمن را ذیل نام این شرکت اجرایی نماید . به پشتوانه تجارب کسب شده و راهنمایی های بزرگان این حیطه ، منتورمَن در مدت زمان کوتاهی توانست تیمی متشکل از بیش از 20 جوان نخبه را حول خود جمع نموده و با پشتکار مثال زدنی پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی نماید . هدف متعالی ما ایجاد تحول در زمینه برندینگ و مارکتینگ کسب و کارها و مجموعه های فعال و جویای نام بوده که جهت دستیابی به این مقصود لحظه ای فروگذار نخواهیم نمود .

منتورمن در لغت از ترکیب دو کلمه انگلیسی << مِنتور + مَن >> تشکیل شده .

]مِنتور[ به معنی رهبر و پیشوا و ]مَن[ به معنی شخص یا فردی که این خصوصیت به آن اطلاق می گردد .